Privacy

Wat doe ik bij een datalek?

Probeer overzicht te krijgen: wat is er gebeurd, om welke gegevens gaat het en wat is de impact? Neem onmiddellijk maatregelen om de schade van het datalek te beperken. Bepaal...

Lees artikel