Veilig omgaan met gegevens en het herkennen en melden van datalekken zijn belangrijke vaardigheden. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Wat jij kunt doen om veilig met persoonsgegevens om te gaan leer je in deze nieuwe e-learning.

Cybersave Yourself is de beveiligingsawarenesscampagne voor onderwijs en onderzoek. Hier vind je onder andere beveiligingstips, filmpjes en informatie over beveiligings- en privacy gevaren. Voor instellingen biedt Cybersave Yourself een toolkit met materialen waarmee ze gratis zelf bewustwordingsprogramma’s kunnen opzetten.