Privacy verklaring

SURF hecht belang aan de privacy van aangesloten instellingen en bezoekers van de website. Als we je persoonsgegevens vragen, gaan we daar zorgvuldig mee om. We houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming.

Bewaren en beveiliging persoonsgegevens

SURF verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend voor de dienstverlening van SURF en zijn werkmaatschappijen aan jou of aan je instelling. Als je persoonsgegevens verstrekt, worden die niet langer bewaard dan noodzakelijk.

SURF handhaaft een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Meer informatie

SURF wil duidelijk zijn over de manier waarop we met privacy en cookies omgaan. Vragen en verzoeken hierover kun je sturen naar info@cybersaveyourself.nl.

Aanpassen verklaring

SURF kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.