Het zal je maar gebeuren: een hacker maakt jouw unieke en onvervangbare computerbestanden ontoegankelijk en je krijgt ze pas terug als je losgeld betaalt. Je bent dan slachtoffer van ransomware.

Je bestanden gegijzeld

Ga eens bij jezelf na hoeveel waardevolle bestanden er op je computer staan: familiefoto’s, omvangrijke verslagen, je financiële administratie, onderzoeksresultaten, enzovoort. Je moet er toch niet aan denken om die kwijt te raken? Een ideaal doelwit voor hackers om die bestanden te gijzelen. Ze blijven wel op je computer staan, maar ze worden ontoegankelijk gemaakt. Vaak gebeurt dit via een bestand (malware) dat je onbewust hebt opgeslagen op je computer, maar de malware kan zich ook verspreiden via bijvoorbeeld het intranet.

Betalen of je gegevens kwijt

Als je zo'n bestand probeert te openen, of soms al wanneer je de computer wilt opstarten, krijg je de melding dat je éérst losgeld moet betalen. Maar zelfs als je betaalt, is het nog maar de vraag of je je bestanden ooit nog terugkrijgt.

Het is moeilijk om dergelijke aanvallen volledig af te weren en eenmaal getroffen kun je alleen nog maar betalen of je harde schrijf volledig wissen. Gelukkig kun je de consequenties daarvan wel beperken door te zorgen dat je altijd een actuele back-up hebt.

Voorkom datagijzeling.