Voorbeeldcasus Awareness Programma

Hoe ziet dat er nou concreet uit, zo'n awareness programma? Om je goed op weg te helpen hebben we ter inspiratie een fictieve casus uitgewerkt. De casus is gebaseerd op praktijkervaringen van diverse onderwijsinstellingen. 

Deze voorbeeldcase volgt de zeven stappen zoals in deze wiki zijn aangegeven. Per stap is zowel op hoofdlijnen als veelal ook op detailniveau uitgewerkt hoe een dergelijk awareness-programma er uit kan zien.