Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Cyberhygiene

Wees je bewust van waar je account allemaal gebruikt voor kan worden.

Account gegevens

Door een account of wachtwoord te delen, loop je het risico dat je account ook voor een ander doel wordt gebruikt. In je account staan namelijk ook persoonlijke gegevens, deze kunnen zodoende ook door anderen worden gelezen. Met het account van je opleiding kan je je cijferlijst opvragen of je kan je inschrijven voor tentamens.